LIETUVOS VALSTYBĖ

STATE OF LITHUANIA

ЛИТОВСКОЕ ГОСУДАРСТВО

LIETUVOS VALSTYBĖS PREZIDENTAS

THE PRESIDENT OF THE STATE OF LITHUANIA

ПРЕЗИДЕНТ ЛИТОВСКОГО ГОСУДАРСТВА

Alfonsas Norvaišas

Arešto orderis

2024 m. birželio 1 d.

Serneus, Šveicarijos Konfederacija

Vadovaudamiesi:

- teisės viršenybe, sąžine, dora ir Lietuvos Valstybės Konstitucijos 84 straipsnio 16 punktu, Jungtinių Tautų nepriklausomų ekspertų, jiems pateiktų Lietuvos Respublikos suklastotų dokumentų nuorašų pagrindu, išvadomis, kuriomis pritariama ir konstatuojama, kad Lietuvos Respublika buvo įkurta ir funkcionuoja neteisėtai ir pažeidžiant Konstituciją, teisės viršenybę bei žmonių teises;

- kad visi Lietuvos Respublikos valdžios atstovai ir vadovai, įskaitant Prezidentą G.Nausėdą, buvo informuoti ir prašomi, geruoju ir savalaikiai nutraukti neteisėtą veiką ir veiklą, tačiau nė vienam iš nurodytų asmenų nesilaikant rekomendacijų ir nevykdant prašymų;

- kad, ne tik akivaizdžiai yra matomas valstybės valdančiųjų asmenų ignoravimas ir nenoras laikytis rekomendacijų ir vykdyti prašymus, bet specialus ir sąmoningas veikimas, atiduodant valstybės suverenitetą ir jos valdymą kitoms jurisdikcijoms ir, dar labiau spartinant lietuvių Tautos ir valstybės naikinimą, stengiantis kuo greičiau Lietuvą įtraukti į beprecedentį karą;

- kad veikianti politinė sistema ir tos sistemos dabartiniai vadovai: Prezidentas G.Nausėda, Seimo Pirmininkė V.Čmilytė-Nielsen, Premjerė I.Šimonytė, užsienio reikalų ministras G.Landsbergis ir kiti valdžios atstovai, propaguodami karo kultą, atvėrė Lietuvos valstybės teritoriją Europai, pradėti ir vykdyti karą Europoje, Lietuvos valstybės teritorijoje;

- kad Lietuvos valstybė, jos dabartinės valdžios ir ją palaikančios visos politinės sistemos, karo propagandos pasekoje, realiai ir faktinai prarado daugiamilijardines investicijas į Lietuvos ūkį (tiek investuotojams pasitraukus iš Lietuvos, tiek investuotojams sustabdžius pradėtas investicijas Lietuvoje, tiek investuototojams pakeitus savo planus ir priėmus sprendimą neinvestuoti Lietuvoje), taip pat panaikino tūkstantines darbo vietas, įmonėms stabdant veiklą arba skelbiant bankrotus,

Lietuvos Valstybės Prezidentas ir Vyriausybė priėmė sekantį sprendimą:

1. Pripažinti Lietuvos Respubliką nelegitimia.

2. Viešai paskelbti, kad Lietuvos Respublikos visi išduoti dokumentai netenka juridinės galios, įskaitant visus mandatus ir suteiktas neliečiamybes.

Baigiamąja sprendimo dalimi įpareigojame Lietuvos policiją, laikinai veikiančią Lietuvos Respublikos vardu, užtikrinti Lietuvos Valstybės vardu išduoto arešto orderio vykdymą: sulaikyti visus pradiniame sąraše nurodytus asmenis (209 asmenys) bei nedelsiant uždėti areštą visam kilnojamajam ir nekilnojamajam turtui, vertybiniams popieriams, piniginėms lėšoms bankų sąskaitose ir disponuojamiems gryniesiems pinigams ir kitoms nuosavybės teise priklausančioms vertybėms. Visų transporto priemonių, įskaitant automobilius, lėktuvus, jachtas ir panašiai, judėjimas privalo būti apribotas ir, jeigu yra įmanoma - užtikrintas saugojimas valstybės disponavimo aikštelėse arba kitokiu būdu užtikrinta šių priemonių stebėsena ir sauga. Visi sulaikytieji asmenys privalo būti izoliuoti tol, kol Lietuvos Valstybės tribunolas paskelbs nuosprendį. Nurodytų asmenų į laisvę išleisti neturi įgaliojimų jokie Lietuvos Respublikos teismai ar kitų valstybių jurisdikcijos.

Visi šie piliečiai yra kaltinami pagal:

Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos straipsnius: 3, 5, 9, 10, 12, 17, 19, 30;

Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso straipsnius: 99, 100, 146, 148, 178.4, 189, 249.1, 250.1, 250.4, 300, 308.1.

Apie visus policijos veiksmus tiesiogiai ir nedelsiant informuoti Lietuvos Valstybės Prezidentą Alfonsą Norvaišą, telefonu: +41 784 803872 arba elektroniniu paštu: prezidentas@snlv.lt

Jeigu bet kuris policijos komisaras atsisako vykdyti šį arešto orderį, jo vietą privalo užimti žemesnį laipsnį turintis policijos pareigūnas.

Visiems policijos pareigūnams, prisidėjusiems prie teisės viršenybės užtikrinimo ir teisinių veiksmų vykdymo, bus atlyginta pagal nuopelnus.

Pridedamas pradinis sulaikomų piliečių sąrašas:

1. Algimantas Valantinas, g. 1961 m. spalio 29 d. - Aukščiausiojo teismo teisėjas.

2. Olegas Fedosiukas, g. 1964 m. birželio 19 d. - Aukščiausiojo teismo teisėjas.

3. Alenas Piesliakas - Aukščiausiojo teismo teisėjas.

4. Vytautas Landsbergis, g. 1932 m. spalio 18 d. - buvęs Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkas.

5. Liudvikas Sabutis, g. 1939 m. vasario 1 d. - buvęs Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Sekretorius.

6. Prezidentas Gitanas Nausėda, g. 1964 m. gegužės 19 d. - vykdantis Lietuvos Respublikos Prezidento pareigas.

7. Darius Jauniškis, g. 1968 m. sausio 14 d. - vykdantis Valstybės saugumo departamento vadovo pareigas.

2020 - 2024 m. kadencijos Seimo nariai ir Vyriausybės nariai, 2024 m. nevykdančių likvidavimo procedūros politinių partijų pirmininkai, 2019 - 2024 m. kadencijos europarlamentarai nuo Lietuvos:

8. Kasparas Adomaitis, g. 1983 m. birželio 29 d. - Seimo narys.

9. Virgilijus Alekna, g. 1972 m. vasario 13 d. - Seimo narys.

10. Vilija Aleknaitė Abramikienė, g. 1957 m. gegužės 4 d. - Seimo narys.

11. Arvydas Anušauskas, g. 1963 m. rugsėjo 29 d. - Seimo narys, krašto apsaugos ministras.

12. Aušrinė Armonaitė, g. 1989 m. gegužės 26 d. - Seimo narė, ekonomikos ir inovacijų ministrė, politinės partijos pirmininkė.

13. Dalia Asanavičiūtė, g. 1975 m. rugsėjo 5 d. - Seimo narys.

14. Audronius Ažubalis, g. 1958 m. sausio 17 d. - Seimo narys.

15. Valius Ąžuolas, g. 1979 m. balandžio 28 d. - Seimo narys.

16. Andrius Bagdonas, g. 1974 m. rugsėjo 8 d. - Seimo narys.

17. Vytautas Bakas, g. 1977 m. kovo 26 d. - Seimo narys.

18. Zigmantas Balčytis, g. 1953 m. lapkričio 16 d. - Seimo narys.

19. Rima Baškienė, g. 1960 m. spalio 25 d. - Seimo narė.

20. Juozas Baublys, g. 1961 m. lapkričio 19 d. - Seimo narys.

21. Tomas Bičiūnas, g. 1978 m. sausio 18 d. - Seimo narys.

22. Agnė Bilotaitė, g. 1982 m. sausio 29 d. - Seimo narė, vidaus reikalų ministrė.

23. Rasa Budbergytė, g. 1960 m. gegužės 8 d. - Seimo narė.

24. Valentinas Bukauskas, g. 1962 m. lapkričio 25 d. - Seimo narys.

25. Guoda Burokienė, g. 1970 m. sausio 2 d. - Seimo narė.

26. Algirdas Butkevičius, g. 1958 m. lapkričio 19 d. - Seimo narys.

27. Antanas Čepononis, g. 1959 m. lapkričio 5 d. - Seimo narys.

28. Viktorija Čmilytė-Nielsen, g. 1983 m. rugpjūčio 6 d. - Seimo narė, Seimo Pirmininkė, politinės partijos pirmininkė.

29. Morgana Danielė, g. 1988 m. rugpjūčio 17 d. - Seimo narė.

30. Ewelina Dobrowolska, g. 1988 m. rugpjūčio 16 d. - Seimo narė, teisingumo ministrė.

31. Algimantas Dumbrava, g. 1958 m. birželio 28 d. - Seimo narys.

32. Justas Džiugelis, g. 1987 m. liepos 11 d. - Seimo narys.

33. Viktoras Fiodorovas, g. 1987 m. sausio 29 d. - Seimo narys.

34. Dainius Gaižauskas, g. 1975 m. kovo 30 d. - Seimo narys.

35. Vytautas Gapšys, g. 1982 m. sausio 25 d. - Seimo narys (šiuo metu yra sulaikytas / suimtas).

36. Aidas Gedvilas, g. 1966 m. birželio 9 d. - Seimo narys.

37. Aistė Gedvilienė, g. 1985 m. rugsėjo 17 d. - Seimo narė.

38. Eugenijus Gentvilas, g. 1960 m. kovo 14 d. - Seimo narys.

39. Simonas Gentvilas, g. 1984 m. rugsėjo 28 d. - Seimo narys, aplinkos ministras.

40. Vaida Giraitytė-Juškevičienė, g. 1983 m. vasario 9 d. - Seimo narė.

41. Ligita Girskienė, g. 1979 m. gruodžio 12 d. - Seimo narė.

42. Petras Gražulis, g. 1958 m. spalio 28 d. - Seimo narys (šiuo metu yra pašalintas iš Seimo), politinės partijos pirmininkas.

43. Domas Griškevičius, g. 1985 m. sausio 16 d. - Seimo narys.

44. Jonas Gudauskas, g. 1970 m. spalio 21 d. - Seimo narys.

45. Irena Haase, g. 1960 m. rugpjūčio 10 d. - Seimo narė.

46. Angelė Jakavonytė, g. 1959 m. lapkričio 20 d. - Seimo narė.

47. Jonas Jarutis, g. 1963 m. gegužės 25 d. - Seimo narys, Seimo Pirmininkės pavaduotojas.

48. Liudas Jonaitis, g. 1954 m. sausio 29 d. - Seimo narys.

49. Linas Jonauskas, g. 1979 m. liepos 11 d. - Seimo narys.

50. Eugenijus Jovaiša, g. 1950 m. balandžio 24 d. - Seimo narys.

51. Sergejus Jovaiša, g. 1954 m. gruodžio 17 d. - Seimo narys.

52. Vigilijus Jukna, g. 1968 m. spalio 31 d. - Seimo narys.

53. Vytautas Juozapaitis, g. 1963 m. gruodžio 14 d. - Seimo narys.

54. Ričardas Juška, g. 1960 m. gegužės 11 d. - Seimo narys.

55. Ieva Kačinskaitė-Urbonienė, g. 1990 m. rugpjūčio 25 d. - Seimo narė.

56. Vidmantas Kanopa, g. 1956 m. birželio 3 d. - Seimo narys.

57. Laurynas Kasčiūnas, g. 1982 m. sausio 8 d. - Seimo narys.

58. Dainius Kepenis, g. 1952 m. rugpjūčio 18 d. - Seimo narys.

59. Vytautas Kernagis, g. 1976 m. rugpjūčio 20 d. - Seimo narys.

60. Gintautas Kindurys, g. 1971 m. gegužės 22 d. - Seimo narys.

61. Dainius Kreivys, g. 1970 m. balandžio 8 d. - Seimo narys, energetikos ministras.

62. Asta Kubilienė, g. 1964 m. balandžio 17 d. - Seimo narė.

63. Linas Kukuraitis, g. 1978 m. gegužės 22 d. - Seimo narys.

64. Andrius Kupčinskas, g. 1975 m. kovo 20 d. - Seimo narys.

65. Paulė Kuzmickienė, g. 1978 m. balandžio 30 d. - Seimo narė.

66. Deividas Labanavičius, g. 1984 m. rugsėjo 18 d. - Seimo narys.

67. Gabrielius Landsbergis, g. 1982 m. sausio 7 d. - Seimo narys, užsienio reikalų ministras, politinės partijos pirmininkas.

68. Orinta Leiputė, g. 1973 m. sausio 19 d. - Seimo narė.

69. Silva Lengvinienė, g. 1960 m. liepos 15 d. - Seimo narė.

70. Arminas Lydeka, g. 1968 m. vasario 21 d. - Seimo narys.

71. Mindaugas Lingė, g. 1981 m. lapkričio 18 d. - Seimo narys.

72. Raimundas Lopata, g. 1965 m. balandžio 10 d. - Seimo narys.

73. Matas Maldeikis, g. 1980 m. birželio 19 d. - Seimo narys.

74. Kęstutis Masiulis, g. 1957 m. kovo 23 d. - Seimo narys.

75. Bronislovas Matelis, g. 1961 m. rugsėjo 3 d. - Seimo narys.

76. Marius Matijošaitis, g. 1992 m. rugpjūčio 28 d. - Seimo narys.

77. Antanas Matulas, g. 1956 m. liepos 1 d. - Seimo narys.

78. Andrius Mazuronis, g. 1979 m. liepos 13 d. - Seimo narys, Seimo Pirmininkės pavaduotojas, politinės partijos pirmininkas.

79. Kęstutis Mažeika, g. 1982 m. balandžio 28 d. - Seimo narys.

80. Rūta Miliūtė, g. 1990 m. lapkričio 27 d. - Seimo narė.

81. Vytautas Mitalas, g. 1989 m. birželio 16 d. - Seimo narys, Seimo Pirmininkės pavaduotojas.

82. Laima Mogenienė, g. 1959 m. spalio 7 d. - Seimo narė.

83. Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, g. 1984 m. sausio 2 d. - Seimo narė, Seimo Pirmininkės pavaduotoja.

84. Laima Nagienė, g. 1957 m. kovo 17 d. - Seimo narė.

85. Andrius Navickas, g. 1972 m. kovo 9 d. - Seimo narys.

86. Kęstutis Navickas, g. 1970 m. birželio 13 d. - Seimo narys, žemės ūkio ministras.

87. Monika Navickienė, g. 1981 m. birželio 25 d. - Seimo narė.

88. Aušrinė Norkienė, g. 1975 m. sausio 12 d. - Seimo narė.

89. Česlav Olševski, g. 1961 m. birželio 26 d. - Seimo narys.

90. Monika Ošmianskienė, g. 1978 m. gruodžio 26 d. - Seimo narė.

91. Ieva Pakarklytė, g. 1989 m. rugpjūčio 24 d. - Seimo narė.

92. Andrius Palionis, g. 1975 m. birželio 5 d. - Seimo narys.

93. Gintautas Paluckas, g. 1979 m. rugpjūčio 19 d. - Seimo narys.

94. Žygimantas Pavilionis, g. 1971 m. liepos 22 d. - Seimo narys.

95. Rasa Petrauskienė, g. 1976 m. balandžio 19 d. - Seimo narė.

96. Audrius Petrošius, g. 1988 m. gegužės 4 d. - Seimo narys.

97. Beata Pietkiewicz, g. 1981 m. birželio 25 d. - Seimo narė.

98. Jonas Pinskus, g. 1959 m. rugsėjo 22 d. - Seimo narys, politinės partijos pirmininkas, buvęs Vilniaus miesto mero A.Zuoko pavaduotojas.

99. Liuda Pociūnienė, g. 1958 m. birželio 7 d. - Seimo narė.

100. Arvydas Pocius, g. 1957 m. gegužės 14 d. - Seimo narys.

101. Viktoras Pranckietis, g. 1958 m. liepos 26 d. - Seimo narys.

102. Mindaugas Puidokas, g. 1979 m. kovo 19 d. - Seimo narys.

103. Edmundas Pupinis, g. 1964 m. rugpjūčio 9 d. - Seimo narys.

104. Valdas Rakutis, g. 1969 m. birželio 17 d. - Seimo narys.

105. Tomas Vytautas Raskevičius, g. 1989 m. sausio 6 d. - Seimo narys / narė.

106. Jurgis Razma, g. 1958 m. kovo 14 d. - Seimo narys, Seimo Pirmininkės pirmasis pavaduotojas.

107. Edita Rudelienė, g. 1978 m. spalio 19 d. - Seimo narė.

108. Julius Sabatauskas, g. 1958 m. balandžio 1 d. - Seimo narys, Seimo Pirmininkės pavaduotojas.

109. Eugenijus Sabutis, g. 1975 m. rugsėjo 10 d. - Seimo narys.

110. Paulius Saudargas, g. 1979 m. kovo 13 d. - Seimo narys, Seimo Pirmininkės pavaduotojas.

111. Lukas Savickas, g. 1990 m. balandžio 12 d. - Seimo narys.

112. Jurgita Sejonienė, g. 1981 m. balandžio 19 d. - Seimo narys.

113. Vilius Semeška, g. 1972 m. gegužės 2 d. - Seimo narys.

114. Algirdas Sysas, g. 1954 m. kovo 5 d. - Seimo narys.

115. Gintarė Skaistė, g. 1981 m. rugpjūčio 4 d. - Seimo narė, finansų ministrė.

116. Matas Skamarakas, g. 1988 m. rugsėjo 21 d. - Seimo narys.

117. Artūras Skardžius, g. 1960 m. lapkričio 17 d.. - Seimo narys.

118. Mindaugas Skritulskas, g. 1975 m. vasario 1 d. - Seimo narys.

119. Saulius Skvernelis, g. 1970 m. liepos 23 d. - Seimo narys, politinės partijos pirmininkas.

120. Linas Slušnys, g. 1968 m. kovo 17 d. - Seimo narys.

121. Kazys Starkevičius, g. 1956 m. liepos 23 d. - Seimo narys.

122. Algirdas Stončaitis, g. 1962 m. balandžio 9 d. - Seimo narys.

123. Zenonas Streikus, g. 1954 m. gruodžio 23 d. - Seimo narys.

124. Algis Strelčiūnas, g. 1960 m. rugsėjo 7 d. - Seimo narys.

125. Giedrius Surplys, g. 1980 m. gegužės 26 d. - Seimo narys.

126. Dovilė Šakalienė, g. 1978 m. birželio 1 d. - Seimo narė.

127. Rimantė Šalaševičiūtė, g. 1954 m. vasario 10 d. - Seimo narė.

128. Robertas Šarknickas, g. 1974 m. gruodžio 7 d. - Seimo narys.

129. Ingrida Šimonytė, g. 1974 m. lapkričio 15 d. - Seimo narė, Premjerė.

130. Agnė Širinskienė, g. 1975 m. lapkričio 9 d. - Seimo narė.

131. Jurgita Šiugždinienė, g. 1972 m. kovo 1 d. - Seimo narė.

132. Rita Tamašunienė, g. 1973 m. rugsėjo 27 d. - Seimo narė.

133. Vilija Targamadzė, g. 1958 m. kovo 31 d. - Seimo narė.

134. Tomas Tomilinas, g. 1983 m. balandžio 22 d. - Seimo narys.

135. Stasys Tumėnas, g. 1958 m. gegužės 7 d. - Seimo narys.

136. Justinas Urbanavičius, g. 1982 m. sausio 1 d. - Seimo narys.

137. Romualdas Vaitkus, g. 1966 m. balandžio 22 d. - Seimo narys.

138. Arūnas Valinskas, g. 1989 m. spalio 10 d. - Seimo narys.

139. Valdemaras Valkiūnas, g. 1959 m. rugpjūčio 26 d. - Seimo narys.

140. Jonas Varkalys, g. 1950 m. rugpjūčio 28 d. - Seimo narys.

141. Juozas Varžgalys, g. 1956 m. spalio 12 d. - Seimo narys.

142. Aurelijus Veryga, g. 1976 m. rugpjūčio 8 d. - Seimo narys.

143. Kęstutis Vilkauskas, g. 1969 m. birželio 19 d. - Seimo narys.

144. Antanas Vinkus, g. 1942 m. gruodžio 25 d. - Seimo narys.

145. Andrius Vyšniauskas, g. 1987 m. gruodžio 9 d. - Seimo narys.

146. Emanuelis Zingeris, g. 1957 m. liepos 16 d. - Seimo narys.

147. Remigijus Žemaitaitis, g. 1982 m. gegužės 30 d. - Seimo narys (šiuo metu yra nutraukęs Seimo nario įgaliojimus), politinės partijos pirmininkas.

148. Artūras Žukauskas, g. 1956 m. lapkričio 22 d. - Seimo narys.

149. Simonas Kairys, g. 1984 m. balandžio 19 d. - kultūros ministras.

150. Marius Skuodis, g. 1985 m. rugpjūčio 9 d. - susisiekimo ministras.

151. Arūnas Dulkys, g. 1972 m. spalio 28 d. - sveikatos apsaugos ministras.

152. Gintautas Jakštas, g. 1990 m. gegužės 28 d. - švietimo, mokslo ir sporto ministras.

153. Vaclovas Fortunatas Žutautas, g. 1949 m. birželio 1 d. - politinės partijos pirmininkas.

154. Rimantas Jonas Dagys, g. 1957 m. liepos 16 d. - politinės partijos pirmininkas.

155. Gitana Nevulienė, g. 1970 m. spalio 23 d. - politinės partijos pirmininkė.

156. Waldemar Tomaszewski (Valdemar Tomaševski), g. 1965 m. kovo 3 d. - politinės partijos pirmininkas, europarlamentaras nuo Lietuvos.

157. Tauras Jakelaitis, g. 1963 m. vasario 10 d. - politinės partijos pirmininkas.

158. Vilija Blinkevičiūtė, g. 1960 m. kovo 3 d. - politinės partijos pirmininkė, europarlamentarė nuo Lietuvos.

159. Ramūnas Karbauskis, g. 1969 m. gruodžio 5 d. - politinės partijos pirmininkas.

160. Ieva Budraitė, g. 1992 m. sausio 10 d. - politinės partijos pirmininkė.

161. Vytautas Radžvilas, g. 1958 m. sausio 25 d. - politinės partijos pirmininkas.

162. Stanislovas Buškevičius, g. 1958 m. rugsėjo 14 d. - politinės partijos pirmininkas.

163. Tomas Pačėsas, g. 1971 m. lapkričio 11 d. - politinės partijos pirmininkas.

164. Kęstutis Juknis, g. 1959 m. birželio 29 d. - politinės partijos pirmininkas.

165. Stasys Gvažiauskas, g. 1982 m. gegužės 28 d. - politinės partijos pirmininkas.

166. Petras Auštrevičius, g. 1963 m. gegužės 16 d. - europarlamentaras nuo Lietuvos.

167. Liudas Mažylis, g. 1954 m. gegužės 19 d. - europarlamentaras nuo Lietuvos.

168. Rasa Juknevičienė, g. 1958 m. sausio 26 d. - europarlamentarė nuo Lietuvos.

169. Aušra Maldeikienė (pakeista pavardė į - Seibutytė), g. 1958 m. birželio 4 d. - europarlamentarė nuo Lietuvos.

170. Andrius Kubilius, g. 1956 m. gruodžio 8 d. - europarlamentaras nuo Lietuvos.

171. Juozas Olekas, g. 1955 m. spalio 30 d. - europarlamentaras nuo Lietuvos.

172. Viktoras Uspaskich, g. 1959 m. liepos 24 d. - europarlamentaras nuo Lietuvos.

173. Stasys Jakeliūnas, g. 1958 m. spalio 2 d. - europarlamentaras nuo Lietuvos.

174. Bronis Ropė, g. 1955 m. balandžio 14 d. - europarlamentaras nuo Lietuvos.

Kiti asmenys:

175. Lina Petronienė, g. 1958 m. liepos 8 d. - vykdanti Lietuvos Respublikos Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkės pareigas.

176. Liana Ruokytė-Jonsson, g. 1966 m. gegužės 10 d. - vykdanti Kultūros atašė Švedijoje pareigas.

177. Linas Antanas Linkevičius, g. 1961 m. sausio 6 d. - buvęs krašto apsaugos ministras ir užsienio reikalų ministras, vykdantis ambasadoriaus ypatingiems pavedimams pareigas.

178. Prezidentė Dalia Grybauskaitė, g. 1956 m. kovo 1 d. - vykdžiusi Prezidentės pareigas.

179. Monika Garbačiauskaitė-Budrienė, g. 1977 m. spalio 31 d. - vykdanti nacionalinio transliuotojo (LRT) generalinės direktorės pareigas.

180. Eugenijus Valatka, g. 1971 m. balandžio 19 d. - vykdantis LRT Tarybos pirmininko pareigas.

181. Darius Maikštėnas - vykdantis AB "Ignitis grupė" valdybos pirmininko ir generalinio direktoriaus pareigas.

182. Renaldas Radvila, g. 1980 m. liepos 29 d. - vykdantis AB "Energijos skirstymo operatorius" (ESO) vadovų komiteto pirmininko ir vadovo pareigas.

183. Mindaugas Keizeris, g. 1980 m. lapkričio 30 d. - vykdantis UAB "EPSO-G" vadovo pareigas.

184. Rokas Masiulis, g. 1969 m. rugpjūčio 6 d. - buvęs AB "Klaipėdos nafta" - "Independence" SGD laivo - saugyklos projekto vadovas, vykdantis elektros perdavimo sistemos operatoriaus (PSO) - AB "Litgrid" generalinio direktoriaus pareigas.

185. Mindaugas Pakalnis, g. 1967 m. lapkričio 23 d. - buvęs Vilniaus miesto savivaldybės Miesto plėtros departamento direktorius ir vyriausiasis architektas.

186. Renatas Požėla, g. 1974 m. vasario 27 d. - vykdantis Policijos departamento Generalinio komisaro pareigas.

187. Valdemaras Rupšys, g. 1967 m. gegužės 2 d. - vykdantis kariuomenės vado pareigas.

Vilniaus miesto buvę ir esami merai, merų pavaduotojai, buvę ir esami savivaldybės administracijų direktoriai ir jų pavaduotojai / atsakingi asmenys:

188. Artūras Zuokas, g. 1968 m. vasario 21 d. - buvęs Vilniaus miesto meras.

189. Romas Adomavičius, g. 1953 m. gegužės 31 d. - buvęs Vilniaus miesto mero A.Zuoko pavaduotojas.

190. Valdas Klimantavičius, g. 1963 m. vasario 18 d. - buvęs Vilniaus miesto mero A.Zuoko kadencijos savivaldybės administracijos direktorius.

191. Remigijus Šimašius, g. 1974 m. sausio 12 d. - buvęs Vilniaus miesto meras.

192. Edita Tamošiūnaitė, g. 1976 m. vasario 28 d. - buvusi Vilniaus miesto mero R.Šimašiaus pavaduotoja.

193. Povilas Poderskis - buvęs Vilniaus miesto mero R.Šimašiaus kadencijos savivaldybės administracijos direktorius.

194. Alma Vaitkunskienė - buvusi Vilniaus miesto mero R.Šimašiaus kadencijos savivaldybės administracijos direktorė.

195. Rita Balčiūnienė, g. 1964 m. birželio 25 d. - buvusi Vilniaus miesto mero R.Šimašiaus kadencijos savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja.

196. Danuta Narbut, g. 1973 m. kovo 13 d. - buvusi Vilniaus miesto mero R.Šimašiaus kadencijos savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja.

197. Marija Vyšniauskaitė - buvusi Vilniaus miesto mero R.Šimašiaus kadencijos savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja.

198. Arvydas Darulis, g. 1965 m. birželio 13 d. - buvęs Vilniaus miesto mero R.Šimašiaus kadencijos savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas.

199. Vilūnė Urbonienė - buvusi Vilniaus miesto mero R.Šimašiaus kadencijos savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja.

200. Valdas Benkunskas, g. 1984 m. lapkričio 1 d. - Vilniaus miesto meras.

201. Simona Bieliūnė, g. 1985 m. - Vilniaus miesto vicemerė.

202. Andrius Grigonis, g. 1984 m. - Vilniaus miesto vicemeras.

203. Donalda Meiželytė, g. 1975 m. rugpjūčio 7 d. - Vilniaus miesto vicemerė.

204. Adomas Bužinskas, g. 1992 m. balandžio 23 d. - Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius.

205. Agnė Šataitė, g. 1985 m. lapkričio 19 d. - Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus A.Bužinsko vyresnioji patarėja.

206. Ramunė Baniulienė - Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus A.Bužinsko vyresnioji patarėja.

207. Anton Nikitin - Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus A.Bužinsko patarėjas.

208. Dominyka Kievinaitė - Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus A.Bužinsko patarėja.

209. Kristina Pečeliūnaitė Galiauskienė - Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus A.Bužinsko patarėja.

Pasirašo

Lietuvos Valstybės Prezidentas

Alfonsas Norvaišas

2024 m. gegužės 28 d. išsiųstas orderis policijos pareigūnams, nesulaukus pagalbos būsime priversti kreiptis į kitas užsienio šalis.